ser

20/08/2018

Organizacija postoji samo zbog jedne stvari: da pomogne ljudima da postignu cilj, kojeg sami ne bi postigli.
20/08/2018

Budite strastveni u biznisu. U vreme savremenih tehnologija, strast je jedina stvar koja vam omogućava da budete u korak sa vremenom.