20/08/2018

Organizacija postoji samo zbog jedne stvari: da pomogne ljudima da
postignu cilj, kojeg sami ne bi postigli.