Sa KiBOST-om ćete brzo i efikasno pronaći profesionalce koji su postali retkost danas. U zavisnosti od vaših potreba, na raspolaganju su vam različiti stručnjaci, a celu organizaciju svih poslova preuzima naš stručni tim.

 
slika

2018.

Širenje poslovnih aktivnosti na Kinu

slika

2017.

Stabilan i održiv razvoj u pravcu podrške starima

slika

2016.

Unapređenje i razvoj uspešnog odnosa sa postojećim klijentima

slika

2015.

72 uspešno realizovana projekta

slika

2014.

Uspešno širenje tržišta i poslovanja

slika

2013.

Prva uspešna poslovna godina za KIBOST

slika

2012.

Fondacija KIBOST GmbH u "Business Center Twin Tower"

Pregled ciljeva:

Obezbeđivanje informacija klijentu.

Rešavanje problema klijenta.

Izrada dijagnoze, i izrada preporuke na osnovu dijagnoze.

Izrada usaglašenosti i posvećenost korektivnim akcijama.

Strategija delovanja:

Saradnja u postizanju cilja.

Informisanje o rezultatima.

Sagledavamo kompletnu sliku.

Upravljanje kapitalom posmatramo kao maraton, a ne kao kratak sprint.