Ljudski resursi

Ljudski resursi

Sektor ljudskih resursa čini važnu ulogu svake kompanije, budući da vodi računa o jednom od najvažnijih resursa svake kompanije – zaposlenima.
Osnovna zaduženja KIBOST-a su:
✓ Upravlja ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju profesionalnih ciljeva,
✓ Pružamo zaposlenima mogućnost da dostignu svoj puni potencijal,
✓ Omogućavamo da u kompaniji pravi čovek bude na pravom mestu, bez obzira na: pol, godine, seksualnu orijentaciju, nacionalnost, imovinsku kartu, bračni status ...