Investicije

 • Ideja48%
 • Koncept27%
 • Rešenje25%
 • Kibost100%

KiBOST - portfolio investicionih projekata

Investirajte sa KiBOST-om širom Evrope.

KiBOST ima ekskluzivne ugovore sa više poslovnih partnera za jedinstvene investicione mogućnosti:

 1. Nova tehnologija za proizvodnju dugotrajnog i ekološkog asfalta (potražnja za novim tržištima)
 2. Nekretnine - Razvoj rezidencijalnih projekata
  (TIC 300 mEUR Slovačka)
 3. Nekretnine - Razvoj projekata stanogradnje u okolini Beča
  (PP 27 mEUR Austrija)
 4. Razvoj projekata nekretnina - Shopping Centra u Beču
  (PP 60 mEUR Austrija)
 5. Nekretnine - dvorac
  (PP 32 mEUR Italija, Južni Tirol)
 6. Razvoj nekretnina - projektovanje hotela
  (TIC 300 mEUR Italija)
 7. Nekretnina - Plac na prodaju
  (PP 7 mEUR Hrvatska, Zagreb)
 8. Zdravstvena zaštita - starački domovi
  (PP 100 mEUR Austrija, Beč)
 9. Zdravstvena zaštita - Privatna bolnica
  (PP 30 mEUR Austrija, Beč)
 10. Nekretnine - stambena zgrada
  (PP 100 mEUR Austrija, grad Beč)
 11. Nekretnine - Razvoj maloprodajnih i hotelskih projekata
  (PP 60 mEUR Austrija, Beč)
 12. Nekretnine - Ekskluzivna Vila
  (PP 1,6 mEUR Hrvatska, Dubrovnik)
 13. Etno selo Kremna-turistički projekat
  (TIC 10 mEUR, Srbija)
 14. Aquapark - Zlatibor
  (TIC 20 mEUR, Srbija)
 15. Mala hidroelektrana : planina MRAMORJE, Reka Lim, opština Priboj
  (TIC 20 mEUR, Srbija)
 16. Međunarodna svetska kompanija
  (PP 4 mEUR Europe)
 17. Razvoj hotelskog projekta
  (PP 33 mEUR Moskva, Rusija)

PP: Ponuđena cena

TIC: Ukupni troškovi investicije

Investiciona filozofija


Verujemo da investicije u visoko kvalitetne kompanije- u one sa održivim poslovnim modelima i dugom istorijom i stabilnom finansijskim rezultatima - nude mogućnosti da se nadmaše tržišna očekivanja. Smatramo da je upravljanje rizikom portfolia kompleksna i rizična, a da disciplinovani pristup vrednovanju investicija igraju važne uloge. Takođe verujemo da mudra raspodela sredstava, prilagođena riziku, može vremenom dodatno doprineti boljim prihodima. Pridržavajući se načela ove filozofije nastojimo da pružimo pouzdan obrazac učinka, učešća na rastućim globalnom tržištima i zaštiti od rizičnih tržišta.

Kontakt...